VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 28-11-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
7
4
7
3
0
5
6
4
0
0
0
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage