VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 04-07-2019 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
0
0
Algemene bijlage
deel 1 - Technische beantwoording vragen Raads info Bijeenkomst 06 juni 2019 (pdf, 372,52 KB)
190619 Erratum bij jaarrekening 2018 (pdf, 147,85 KB)
deel 2b - Technische beantwoording vragen Raads info Bijeenkomst 06 juni 2019 (pdf, 484,49 KB)
Gemeente Oude IJsselstreek Controleverklaring 2018 (was getekend) (pdf, 389,34 KB)
Memo meicirculaire 2019 (pdf, 122,29 KB)
19-147 Portefeuillehouder - Memo naar aanleiding van vragen van de PvdA bij de Commissie MO 19 juni 2019 (pdf, 392,26 KB)
Beantwoording technische vragen PvdA nav concept Motie Bestrijding Kinderarmoede (pdf, 47,83 KB)
Bijlage Beantwoording technische vragen PvdA nav concept Motie Bestrijding Kinderarmoede (pdf, 172,77 KB)
Motie - SP D66 - Kinderarmoede 12 tot 18 jaar - AANGEHOUDEN (pdf, 61,39 KB)
Motie - LB CDA SP PvdA VVD D66 - Onderzoek snelle fietsverbindingen (pdf, 214,64 KB)
Motie - LB SP PvdA D66 - Gemeenschappelijke regelingen (pdf, 103,97 KB)
Motie - PvdA LB SP D66- Stap voor stap naar een energieneutraal 2030 (pdf, 100,00 KB)
Motie - VVD - SMART werken - AANGEHOUDEN (pdf, 99,80 KB)
Motie - VVD - Plan B (ingediende versie) (pdf, 99,24 KB)
Motie - VVD - Plan B - GEWIJZIGD (pdf, 59,79 KB)
Motie 7 - LB CDA SP PvdA VVD D66 - tekorten Sociaal Domein (pdf, 126,29 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage