VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 07-11-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
2
0
2
4
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Technische vragen 14 oktober 2019 (pdf, 52.93 KB)
Bijlage verwerking kwaliteitsslag in begroting (pdf, 28.63 KB)
19-268 College - Memo update sociaal domein t.b.v. behandeling begroting 2020-2023 (pdf, 223.78 KB)
19-281 College - Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen na primaire begroting 2020 (pdf, 104.17 KB)
Motie 1 - SP - Stip op de horizon meedoenregeling (pdf, 65.82 KB)
Motie 2 - SP - Naar een bereikbaar en toegankelijk meedoenbeleid (pdf, 66.81 KB)
Motie 3 - SP - Onderzoek bedragen meedoenregeling (pdf, 72.37 KB)
Motie 4 - SP D66 - Zonne energie (pdf, 72.3 KB)
Motie 5 - LB - Herintreding arbeidsmarkt (pdf, 71.08 KB)
Motie 8 - Pvda - Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek (pdf, 83.46 KB)
Motie 6 - Pvda, SP, CDA, LB - Bomen erbij in de Oude IJsselstreek (pdf, 107.38 KB)
Motie 7 - Pvda, SP, CDA, LB - Maatschappelijke banen (pdf, 101.56 KB)
Motie 9 - Pvda, SP - Versterking toeristische economie (pdf, 90.93 KB)
Motie 10 - CDA, D66 - Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied (pdf, 98.03 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage