VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 07-11-2019 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
2
0
2
4
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Technische vragen 14 oktober 2019 (pdf, 52,93 KB)
Bijlage verwerking kwaliteitsslag in begroting (pdf, 28,63 KB)
19-268 College - Memo update sociaal domein t.b.v. behandeling begroting 2020-2023 (pdf, 223,78 KB)
19-281 College - Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen na primaire begroting 2020 (pdf, 104,17 KB)
Motie 1 - SP - Stip op de horizon meedoenregeling (pdf, 65,82 KB)
Motie 2 - SP - Naar een bereikbaar en toegankelijk meedoenbeleid (pdf, 66,81 KB)
Motie 3 - SP - Onderzoek bedragen meedoenregeling (pdf, 72,37 KB)
Motie 4 - SP D66 - Zonne energie (pdf, 72,30 KB)
Motie 5 - LB - Herintreding arbeidsmarkt (pdf, 71,08 KB)
Motie 8 - Pvda - Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek (pdf, 83,46 KB)
Motie 6 - Pvda, SP, CDA, LB - Bomen erbij in de Oude IJsselstreek (pdf, 107,38 KB)
Motie 7 - Pvda, SP, CDA, LB - Maatschappelijke banen (pdf, 101,56 KB)
Motie 9 - Pvda, SP - Versterking toeristische economie (pdf, 90,93 KB)
Motie 10 - CDA, D66 - Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig buitengebied (pdf, 98,03 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage