VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 16-04-2020 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
Algemene bijlage
Audioverslag raad 16-4-2020 tot schorsing (mp3, 22,76 MB)
Tafelagenda 16 april (pdf, 87,92 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage