VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 16-04-2020 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
Algemene bijlage
Audioverslag raad 16-4-2020 tot schorsing (mp3, 22.76 MB)
Tafelagenda 16 april (pdf, 87.92 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage