VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 20-02-2020 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
0
0
3
4
5
5
5
3
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
2
0
0
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage