VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 23-04-2020 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
2
5
4
4
8
6
5
4
6
3
0
0
2
1
0
0
0
Algemene bijlage
Tafelagenda 23 april (pdf, 515.88 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage