VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 24-09-2020 20:00:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
5
8
7
4
4
5
0
0
1
2
0
0
0
Algemene bijlage
Beantwoording vragen omtrent vaststelling Algemene Subsidie Verordening (ASV) (pdf, 155.4 kB)
Besluitenlijst openbare raad 24-09-20- VASTGESTELD (pdf, 355.9 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage