VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 25-06-2020 20:00:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
4
4
2
4
6
5
3
6
9
5
0
0
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Agenda raad 25-6-2020 (pdf, 285.8 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage