VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 26-11-2020 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
3
6
3
4
4
3
3
0
0
0
3
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage