VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 28-05-2020 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
0
6
8
8
10
6
7
4
14
3
2
1
0
1
2
2
0
0
Algemene bijlage
Tafelagenda raad 28-5-2020 (pdf, 277,83 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage