VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 01-07-2021 18:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
0
0
0
0
1
2
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
2
2
3
4
0
0
Algemene bijlage
1. Raadsmemo beantwoording technische vragen VJN, Jaarstukken en Berap (pdf, 69.42 KB)
2 Beantwoording technische vragen raad VJN Jaarstukken Berap (259196) (pdf, 400.71 KB)
3. 20210608 Bijlagen bij antwoord technische vragen (pdf, 110.57 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage