VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 01-07-2021 18:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
0
0
0
0
1
2
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
2
2
3
4
0
0
Algemene bijlage
1. Raadsmemo beantwoording technische vragen VJN, Jaarstukken en Berap (pdf, 69,42 KB)
2 Beantwoording technische vragen raad VJN Jaarstukken Berap (259196) (pdf, 400,71 KB)
3. 20210608 Bijlagen bij antwoord technische vragen (pdf, 110,57 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage