VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 16-12-2021 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
7
7
3
5
4
4
5
7
0
0
1
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage