VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 24-06-2021 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
Videovergaderen (Pexip)
0
DRU Industriepark - Conferentiezaal
5
Voorzitter: G.W. Schieven
Griffier: Maaike Piscaer, commissiegriffier
4
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
7
7
10
3
2
2
7
9
3
4
0
0
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage