VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 27-05-2021 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
6
6
3
4
7
6
7
7
9
4
0
0
0
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage