VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 28-10-2021 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
0
1
4
5
4
5
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage