VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 04-11-2021 18:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
0
0
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
3
4
24
1
0
1
2
1
4
3
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage