VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 20-01-2022 20:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
0
0
0
10
5
7
6
0
0
1
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage