VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 26-01-2023 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
0
0
0
17
14
10
Voorzitter: O.E.T. (Otwin) van Dijk
Griffier: Marco Looman, griffier
6
4
0
0
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage