VergaderingVergadering van Werkbijeenkomst (openbaar)
Datum: 12-04-2023 20:00 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: Herman Vreeman
Griffier: Michelle Kleinheerenbrink, commissiegriffier
4
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage