VergaderingVergadering van Werkbijeenkomst (openbaar)
Datum: 07-09-2023 20:15 uur


DRU Industriepark - Conferentiezaal
Voorzitter: Herman Vreeman
Griffier: Michelle Kleinheerenbrink, commissiegriffier
2
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage