PvdA

Stemgedrag (53 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
4 juli 2019 Motie 7 - LB CDA SP PvdA VVD D66 - tekorten Sociaal Domein 3 0 0
4 juli 2019 Motie - VVD - Plan B 0 3 0
4 juli 2019 Motie - PvdA LB SP D66- Stap voor stap naar een energieneutraal 2030 3 0 0
4 juli 2019 Motie - LB CDA SP PvdA VVD D66 - Onderzoek snelle fietsverbindingen 3 0 0
4 juli 2019 Motie - LB SP PvdA D66 - Gemeenschappelijke regelingen 3 0 0
4 juli 2019 RAADSVOORSTEL Voorjaarsnota 2020 - Op zoek naar balans 3 0 0
4 juli 2019 RAADSVOORSTEL 1e bestuursrapportage 2019 3 0 0
4 juli 2019 RAADSVOORSTEL Jaarstukken 2018 3 0 0
3 juli 2019 Motie - LB PvdA CDA SP D66 - Uitvoering participatiewet in eigen beheer 3 0 0
3 juli 2019 Motie - LB PvdA D66 SP D66 - Samenstelling dagelijks bestuur Laborijn 3 0 0
3 juli 2019 Motie - PvdA LB CDA SP D66 - Uitvoering participatiewet 3 0 0
3 juli 2019 Motie - PvdA LB D66 SP CDA - Klanten en medewerkers Laborijn 3 0 0
3 juli 2019 1e Gewijzigde begroting 2019 Laborijn 3 0 0
27 juni 2019 Mondeling Amendement VVD LB CDA SP - Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 0 3 0
27 juni 2019 Benoeming accountant RA12 voor 2019 tot en met 2022 3 0 0
27 juni 2019 Keuze 2b - Vaststelling Verordening Rekenkamercommissie met daarin 4 raadsleden 3 0 0
27 juni 2019 Vaststelling Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Achterhoek 2019-2023 3 0 0
27 juni 2019 Vaststelling uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 3 0 0
27 juni 2019 Voorstel m.b.t. jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio Achterhoek (Achterhoek Ambassadeurs) 3 0 0
22 mei 2019 Amendement - VVD - Zienswijze bij financiële (jaar)stukken Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) 3 0 0
22 mei 2019 MOTIE - alle fracties - Procesvoorstel Beleidsvorming Recreatie & Toerisme 3 0 0
22 mei 2019 Vaststellen besluitenlijst openbare raad 25-4-2019 3 0 0
22 mei 2019 Vaststellen wijze van afdoening ingekomen stukken 22-5-2019 3 0 0
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken Stadsbank Oost Nedederland (SON) 3 0 0
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken GGD NOG 3 0 0
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken VNOG 3 0 0
22 mei 2019 ENSIA verantwoording DigiD, Suwinet en privacy 2018 3 0 0
22 mei 2019 MOTIE - VVD SP PvdA D66 - motie van treurnis - beleidsnotitie recreatie & toerisme 3 0 0
22 mei 2019 Motie SP PvdA CDA VVD - IHP niet in beton gegoten 3 0 0
22 mei 2019 Regio Deal Achterhoek en gemeentelijke cofinanciering 3 0 0
22 mei 2019 Integraal huisvestingsplan onderwijs Oude IJsselstreek 2019-2032 3 0 0
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 3 0 0
22 mei 2019 Financiële (jaar)stukken Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL) 3 0 0
25 april 2019 Motie - SP - BP Nieuwbouw Almende College Silvolde 2 0 1
24 april 2019 RAADSBESLUIT Suppletie-uitkering bommenregeling mbt explosieven Huis Landfort 3 0 0
24 april 2019 RAADSVOORSTEL onttrekking openbaarheid gedeelte Koolweg te Heelweg 3 0 0
24 april 2019 RAADSVOORSTEL Overname aandelen AGEM 3 0 0
24 april 2019 RAADSVOORSTEL VANG 3 0 0
18 april 2019 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag 2 0 1
18 april 2019 Vaststelling besluitenlijst openbare raad 28-3-2019 2 0 1
18 april 2019 Vaststelling besluitenlijst openbare raad met besloten deel 21-3-2019 2 0 1
18 april 2019 Voorgestelde wijze van afhandeling ingekomen stukken raad 25 april 2019 2 0 1
18 april 2019 Als hamerstuk - Benoeming afgevaardigden Euregio Gronau en St. Idinkbos en Paasberg 2 0 1
18 april 2019 RAADSVOORSTEL - VERGADERROOSTER 2019-2020 2 0 1
18 april 2019 RAADSVOORSTEL - Griffieformatie - kwaliteitsverbetering griffie- en raadswerk 2 0 1
18 april 2019 RAADSVOORSTEL verordening sociaal domein 2019 2 0 1
18 april 2019 RAADSVOORSTEL Regionaal Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 2 0 1
18 april 2019 RAADSVOORSTEL Controleprotocol-Normenkader-Boardletter 2 0 1
18 april 2019 RAADSVOORSTEL concept veiligheidsstrategie en ontwerp meerjarenbeleidsplan politie 2 0 1
18 april 2019 RAADSBESLUIT BP Nieuwbouw Almende College Silvolde 2 0 1
17 april 2019 RAADSVOORSTEL Wegenbeleidsplan 3 0 0
17 april 2019 RAADSVOORSTEL mandaat voor een bedrag per boekjaar voor het doen van aankopen tbv bedrijventerrein Varsseveld 3 0 0
17 april 2019 Vaststelling besluitenlijst openbare raad 21-2-2019 3 0 0