Rekenkamer commissie

Wat doet de rekenkamercommissie?

 Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamer(commissie) in te richten. Oude IJsselstreek kent een rekenkamercommissie die bestaat uit 4 leden vanuit de raad (2 coalitie en 2 oppositie) en een externe voorzitter.

De rekenkamercommissie van Oude IJsselstreek werkt conform de door de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op 27 juni 2019 vastgestelde ‘Verordening op de Lokale Rekenkamer 2019’.

Leden

De rekenkamercommissie bestaat uit:
- Arend Kloosterman (voorzitter)
- Jeanette Elstak (lid)
- Jaap Veldhorst (lid)
-Jos Sluiter (lid)
- André de Vries (lid)
- Dorien de Keyzer (secretaris)

De leden van de rekenkamercommissie en hun contactgegevens vindt u hier 

Toetsen functioneren gemeente

Een rekenkamercommissie heeft op grond van artikel 182 van de Gemeentewet de taak om het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te onderzoeken op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Samengevat houdt dat in dat de commissie het functioneren van de gemeente toetst zodat het toekomstig functioneren verbeterd kan worden.

Objectief en onafhankelijk

Het werk van de rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk. De commissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad.

Suggesties voor onderzoek?

De rekenkamercommissie werkt door middel van het doen van onderzoek en hierover te rapporteren aan de gemeenteraad. Onderzoeksrapporten zijn daarmee haar belangrijkste product. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij dit doet, maar staat open voor suggesties en verzoeken.

Indien u een suggestie heeft voor een relevant rekenkameronderzoek dan kunt u dat melden via rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl