Bijeenkomsten van de raad tm 8 april opgeschort

Gepubliceerd op: 12 maart 2020 17:03

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Aan hand daarvan heeft de burgemeester Otwin van Dijk in overleg met het fractievoorzitters besloten alle geplande raadsbijeenkomsten t/m 8 april op te schorten.

Wij voorzien dat geen van de geagendeerde raadsbesluiten onuitstelbaar zijn. We beogen de besluiten in de raadsvergadering van 23 april te nemen.