Brief aan onze inwoners

Gepubliceerd op: 13 april 2020 19:30

Beste inwoners van Oude IJsselstreek,

Net als wij – raadsleden en fractieassistenten van Oude IJsselstreek – zult u de afgelopen weken het nieuws over de verspreiding van het coronavirus op de voet hebben gevolgd. Wat er in een korte periode op ons als mens, maar ook als gemeente, is afgekomen is ongekend. Net als vele anderen willen wij u een hart onder de riem steken en onze dank uitspreken aan iedereen die in deze tijd zijn steentje bijdraagt.

Wij leven mee met iedereen die persoonlijk of in zijn of haar omgeving getroffen is door het virus. We denken hierbij aan onze kwetsbare ouderen die nu alleen thuis zitten en hun kinderen en kleinkinderen niet meer kunnen zien of knuffelen. Maar ook aan onze lokale ondernemers die hard worden geraakt. En natuurlijk leven we mee met iedereen die het virus heeft of mensen kent die ziek zijn geworden.

Maar we zijn ook trots! Op al onze zorgverleners, die dag en nacht voor iedereen klaar staan. Op alle andere mensen in cruciale beroepsgroepen, op wie nu meer dan ooit een beroep wordt gedaan. Op onze lokale ondernemers die in deze tijden van crisis met creatieve ideeën komen om het hoofd boven water te houden. Trots op iedereen die zich aan de regels van de overheid houdt en zo veel mogelijk thuis blijft met alle gevolgen van dien. Op alle kinderen en jongeren in onze gemeente die thuis hun schoolwerk oppakken. En tot slotte een woord van dank voor al die inwoners die deze verschrikkelijke ziekte trotseren en toch buren en alleenstaande ouderen bijstaan.

Juist in een periode als deze staat samenwerking voorop. Zorg goed voor uzelf en voor uw naasten en houd u aan alle richtlijnen van de overheid. Alleen samen kunnen wij deze crisis doorkomen!

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek