De raadsfracties over de Voorjaarsnota 2021

Gepubliceerd op: 03 juli 2020 21:00

Donderdag 2 juli hield de gemeenteraad het debat over de Voorjaarsnota. Hieronder vindt u een verkorte versie van de bijdrages vanuit de zeven raadsfracties.

 

LOKAAL BELANG

"Doorbouwen aan brede welvaart, juist nu!"

Ondanks de onzekere periode die de coronacrisis met zich meebrengt voor u als inwoners, willen we de opgaven uit het coalitieprogramma ten uitvoer brengen. Stilstand is achteruitgang. En dat zou zonde zijn, want we zijn op de goede weg!

De nieuwe ingeslagen weg voor het sociaal domein werpt nu al vruchten af. We werken vanuit de bedoeling, buiten de gebaande paden en met een heldere visie zonder aan kwaliteit in te boeten. Dankzij de inspanningen van het college en de ambtelijke organisatie is er een jaarrekening met een overschot en een Voorjaarsnota 2021–2024 die financieel 'hoopgevend' is.

Een ander speerpunt is woningbouw. Er moet gebouwd worden, maar we moeten ook zeker rekening houden met de wens om groen te behouden. Daarom is het goed dat het college de pauze knop heeft ingedrukt voor het plan Emmastraat-Julianalaan in Varsseveld. Maar het college moet wel met andere bouwprojecten doorgaan wat ons betreft.

In de Oude IJsselstreek gebeurt veel moois en er is nog veel meer mogelijk. We zijn voor doorbouwen aan brede welvaart. Juist nu.

 

CDA

"Wonen en omkijken naar elkaar"

Dat is de rode draad die het CDA bij de behandeling van de Voorjaarsnota wil meegeven. Het is belangrijk dat we niet weg- maar omkijken naar elkaar. In een sterk geïndividualiseerde en gedigitaliseerde samenleving is de kans aanwezig achterop te raken. Bijvoorbeeld doordat mensen niet meer kunnen aansluiten vanwege leeftijd of omdat ze aansluiting verliezen omdat het door de digitalisering te ingewikkeld wordt. Dan sluipt de eenzaamheid erin. Daarnaast wil het CDA van de gemeente Oude IJsselstreek een dementievriendelijke gemeente maken. Oder andere met steun van de Stichting Alzheimer Nederland kan dit worden gerealiseerd.

Het CDA heeft woningbouw hoog in het vaandel staan. Niet alleen voor starters en senioren, maar ook voor de zogenaamde middengroep. Het CDA wil een gezonde combinatie van koop en huurwoningen in deze gemeente omdat gedurende je leven de woonvraag en/of je gezinssituatie kan wijzigen. Het CDA wil van de gemeente Oude-IJsselstreek geen krimp maar een groeigemeente maken!

 

SP

"Doorbouwen aan welzijn: Kinderen doen er toe!"

Sinds de SP in deze raad zit, dringen we aan op een beter armoedebeleid. Te veel mensen leven - ook in onze gemeente - onder de armoedegrens. Maar liefst 1 op de 9 kinderen in onze gemeente heeft hiermee te maken. En misschien door de gevolgen van het coronacrisis zelfs wel meer...

Kinderarmoede is onacceptabel. Waar je ouders misschien iets kunt verwijten, is dat nooit het geval bij kinderen. Dikwijls is er onvoldoende geld voor voedsel, kleding, een verwarmd huis en zeker geen geld om lid te zijn van een sportvereniging of muziekschool. De onderwijsachterstand in Terborg/Silvolde bedraagt 20% in Ulft 17%. Trieste cijfers! Wij denken dat dit o.a. ligt aan de ondersteuning van deze kinderen. Wij hebben daarom bij deze Voorjaarsnota een motie ingediend om alle ouders via de scholen te informeren over de regelingen die er op dit gebied zijn. Onze kinderen zijn onze toekomst!

PvdA

"Beter en sneller!"

De PvdA gaat voor meer bomen, passend woningaanbod, versterking van de toeristische economie en een vitaal buitengebied. Om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige gemeente waar inwoners prettig kunnen wonen, het bedrijfsleven blijft groeien en toeristen graag komen voor hun vakantie. Ook wil de PvdA meer inzetten op zonne-energie: onmisbaar in de energietransitie. Daarvoor moet vooral gemeentelijk eigendom worden ingezet zodat landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien.

Om deze doelen beter en sneller te realiseren, heeft de PvdA twee moties ingediend tijdens de raadsvergadering voor extra en grotere investeringen. Met de motie 'Versnellingsimpuls' wil de PvdA extra geld uit de algemene reserveringen inzetten voor bomen, wonen, toerisme en buitengebied. Met de motie 'Zon' pleit de PvdA voor extra investeren en inzetten op het realiseren van zonne-energie op daken en parkeerterreinen. De PvdA: voor beter en sneller!

 

VVD

"Otwinjobs": Lef is mooi, maar teveel lef is roekeloosheid."

Bij de revolutionaire plannen om bijstandsgerechtigden in een arbeidsovereenkomst te dwingen, ontbreekt elke financiële onderbouwing. Er is onvoldoende over nagedacht, voordat dit plan via een persbericht naar buiten werd gebracht, alsof alles al in kannen en kruiken is.

Wat en hoe en hoeveel het kost? Kan het juridisch? Dat is voor de coalitiepartijen van later zorg. Het plan kan onhaalbaar blijken te zijn. Wij zouden graag worden overtuigd dat de bezwaren die kleefden aan de "Melkertbanen", niet kleven aan het nieuwe plan.

Er is meer te doen. Naast de 600 inwoners in de bijstand zijn er nog zo'n 39.000 andere inwoners. Bijvoorbeeld timmerlieden, monteurs, leraren en verpleegkundigen. Hardwerkende mensen die belang hebben bij een veilige leefomgeving, goede en passende voorzieningen, voldoende woningen en passende werkgelegenheid. Ook zij hebben recht op onze aandacht en een heldere koers voor de toekomst. De VVD staat hiervoor.

 

D66

"Gemeente als voorwaarde scheppend"

Een Voorjaarsnota zegt veel en geeft richting. Als ik er één thema uit mag halen dan is dat toch wel onze gezondheid, zekerheid en veiligheid. In deze bijzondere tijd zijn we direct geraakt in onze gezondheid. Goede gezondheid bestaat uit mentaal en lichamelijk welbevinden. In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat de gemeente een toegankelijke en vriendelijke gemeente moet zijn. Wij zien de rol van de gemeente óók actiever, namelijk als voorwaarden scheppend. Ons inziens dienen wij de voorwaarden te creëren waardoor onze inwoners zelf keuzes kunnen gaan maken, welbevinden kunnen ervaren en wij te maken krijgen met gezonde en gelukkige inwoners.

Eén van die voorwaarden is het kunnen voorzien in levensonderhoud. Werk zorgt niet alleen voor geld, maar vooral ook voor voldoening, sociale contacten en gevoel van eigenwaarde. Participeren en meedoen, voor iedereen! Het is een jaar van onzekerheden, wat onze fractie betreft pakken we een constructieve route en zetten we als gemeenteraad samen de schouders eronder.

 

Fractie Tekinerdogan

"De Mens centraal in de brede welvaart"

Doorbouwen aan brede welvaart. Juist nu, is de titel van de Voorjaarsnota 2021 die de gemeenteraad afgelopen donderdag heeft besproken. Verantwoord beleid maken om de financiën van de gemeente in orde te hebben. De eerste vereiste daarbij is dat de mens centraal moet staan. In deze onzekere tijden zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Doel is verantwoord omgaan met geld en zoveel mogelijk de goede dingen doen voor de samenleving. De coalitie moet bereid moet zijn om het coalitieprogramma indien noodzakelijk te herzien om te anticiperen in de soms snelle veranderingen waarmee we te maken krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de coronacrisis, die niet alleen ons maar de hele wereld in haar greep heeft. Regeren is vooruitzien!

Mijn speerpunten voor de komende periode: Kansongelijkheid verkleinen, woningbouw, duurzaamheid, agrarische sector, sociaal domein en de lasten voor onze inwoners.