De rol van de gemeenteraad bij de omgevingswet

Gepubliceerd op: 17 februari 2021 10:15

De Omgevingswet komt eraan! Op 1 januari 2022 moet deze wet - die alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water zal gaan vervangen - in werking treden. Met de Omgevingswet krijgt de gemeenteraad een andere positie. Er valt straks veel te kiezen. In aanloop naar deze nieuwe wet moet de raad het komende jaar al een groot aantal besluiten nemen. Op donderdag 4 februari werd de gemeenteraad daarom hierover bijgepraat door mevrouw Trees van der Schoot.

Doel van de bijeenkomst was om de raad te informeren over de Omgevingswet, duidelijkheid te geven over hun (nieuwe) rol hierin en inzicht te geven in wat er het komende jaar zoal op de raad afkomt. Tijdens de scholing werden de aanwezige raads- en commissieleden meegenomen in o.a. de bedoeling en het systeem van de wet, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan welke beleidsvrijheid of bestuurlijke afwegingsruimte de gemeenteraad toekomt en welke rol participatie daarbij speelt. Daarbij was de centrale vraag: welke raad wilt u straks zijn? De conclusie: de gemeenteraad is zo sterk als hij zichzelf maakt, maar dan moeten ze wel aan de slag!

Vragen

Na afloop van de bijeenkomst gaven de aanwezige raadsleden aan blij te zijn met de nieuwe inzichten. Daarnaast waren er ook veel vragen. Zo informeerde Ruben Driever naar 'best practices' van andere gemeenten en vroeg Jan Vesters of je als raad straks in plaats van te veel, ook te weinig naar je toe kunt halen? Jos Sluiter vroeg zich af hoe maatwerk en participatie er in de praktijk uit gaan zien, "durven we als raad straks echt zaken los te laten?" Ine Hofs was met name benieuwd naar de gevolgen van de nieuwe wet voor inwoners: "Wordt het aanvragen van een vergunning inderdaad eenvoudiger?"

Stof tot nadenken

Daarnaast gaf de bijeenkomst ook stof tot nadenken. John Haverdil: "De rol van de raad gaat er met de Omgevingswet anders uitzien. Het gaat strak over het verschil tussen hoofdlijnen en in de diepte duiken, tussen vertrouwen en loslaten, maar ook over de rol en verhouding tussen raad en college. Als raad moeten wij hierover verder kunnen nadenken, wat vraagt om een vervolgsessie." Bij deze opmerking sloten vrijwel alle aanwezigen zich aan. De voorzitter sloot de bijeenkomst dan ook af met de woorden dat deze presentatie iedereen zeker 'heeft wakker geschut', er nog veel werk ligt en dat de raad op korte termijn het met elkaar verder moet gaan hebben over de vraagstukken die op tafel zijn gelegd. Wordt dus vervolgd!

Toekomstsvisie in maart op de raadsagenda

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. In Oude IJsselstreek spreken we daarom niet van een omgevings-, maar van een Toekomstvisie. De Toekomstvisie is één van de eerste grote, belangrijke documenten in het traject van de nieuwe Omgevingswet en zal worden besproken door de gemeenteraad in de vergadercyclus van maart.

De Omgevingswat?

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Hierdoor moet het straks bijvoorbeeld makkelijker worden om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor bewoners, ondernemers en organisaties. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Kijk voor meer informatie over de omgevingswet op: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/