Eerste kinderburgemeester en kindergemeenteraad Oude IJsselstreek geïnstalleerd!

Gepubliceerd op: 30 januari 2023 09:01

Donderdag 26 januari installeerde burgemeester Otwin van Dijk de eerste kindergemeenteraad en kinderburgemeester van Oude IJsselstreek. Negen kinderen zijn lid van de kindergemeenteraad. Ze hebben Quinn (9 jaar) van basisschool De Klimpaal gekozen als kinderburgemeester.

In het najaar van 2022 is de gemeente gestart met een zoektocht naar een kinderburgemeester en kindergemeenteraad. Tien kinderen uit groep 7 meldden zich aan voor de kinderraad. Op sommige scholen werden voorafgaand verkiezingen georganiseerd om één kandidaat af te vaardigen. De tien kinderen mochten op 19 januari uit hun midden een kinderburgemeester kiezen. Via een korte pitch vertelden de kinderen waarom zij kinderburgemeester wilden worden. De kinderen kozen Quinn van basisschool De Klimpaal als kinderburgemeester (of zoals hij zichzelf noemt, de Quinnderburgemeester)! De rest van de kinderen vormt de kindergemeenteraad. De kinderraadsleden en kinderburgemeester hebben tijdens de installatie een kinderrechten-manifest ondertekend. Quinn hield meteen een korte toespraak. Daarin gaf hij aan dat hij het belangrijk vindt dat alle kinderen mee kunnen doen. En dat hij samen met de kinderraad zijn best zal doen om de gemeente een fijne en schone plek te laten zijn en blijven voor alle kinderen. Zijn motto is dan ook 'Samen aan de slag'.

Wat doen de kinderburgemeester en kindergemeenteraad?

Quinn zal als kinderburgemeester Otwin ondersteunen bij het voorzitten van de vergaderingen van de kindergemeenteraad. Ook gaat hij met de burgemeester en/of wethouders mee naar bijzondere gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas en de herdenkingen op 4 mei en de bevrijdingsfeesten op 5 mei. De kindergemeenteraad komt dit jaar nog drie keer bij elkaar. Ze overleggen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en die beter kunnen. Bij de pitches op 19 januari werd al duidelijk dat ze zwerfafval een belangrijk onderwerp vinden, net als inclusief spelen in de buitenruimte. Ze willen vooral dat alle kinderen, ook met een beperking, overal kunnen spelen.