Gemeenteraad praat over integriteit

Gepubliceerd op: 05 februari 2020 11:55

Mag je als raadslid een cadeau van een bedrijf aannemen? En mag je over een bestemmingsplan stemmen als dat bestemmingsplan toevallig voor de straat is waar jij woont? Dit zijn dilemma's waar ieder raadslid wel eens mee te maken krijgt. Om als raadslid scherp te blijven op wat wel en niet kan, houdt de raad ieder jaar een bijeenkomst over integriteit.

Als raadslid sta je met één been in de raad en met één been samenleving. Het is daarom bijna onvermijdelijk dat je een keer een raadsbesluit moeten nemen over iets waar je zelf ook belanghebbende in bent. Veel mensen weten ongeveer wat er bedoeld wordt met integriteit. Maar wanneer iemands gedrag integer is, is moeilijker te bepalen.

Gedragscode & onderbuikgevoel

Om de raad op weg te helpen Om wat houvast te krijgen stelt de raad een gedragscode vast; niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de burgemeester en wethouders. Integriteit is echter meer dan je aan de regels houden. Veel raadsleden beroepen zich hier op het bekende 'onderbuikgevoel'. Omdat dat onderbuikgevoel voor iedereen anders is, praatte de gemeenteraad op 28 januari over ondermijning en integriteit. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 7 raadsleden beïnvloeding vanuit de onderwereld signaleert in de eigen lokale politiek. Burgemeester Otwin van Dijk: "Als raadslid zie je veel. Spreek elkaar erop aan."

Casus

Stel: je bent als raadslid ook bestuurslid bij een vereniging. Mag je vervolgens in de raadsvergadering wel of niet meestemmen als het gaat over de verstrekking van subsidie voor die vereniging? Volgens de Gemeentewet mag een raadslid niet stemmen over een onderwerp dat haar of hem persoonlijk aangaat. Wordt het raadslid er beter van als de subsidie wordt versterkt? Dat is uiteindelijk een afweging die hij of zij zelf moet maken. De meeste raadsleden zullen besluiten om niet mee te stemmen wanneer zij het gevoel hebben dat een onderwerp hun direct raakt. Als slotconclusie waren de aanwezigen het met elkaar eens dat 'een beetje integer niet bestaat'.