Gemeenteraad vergadert digitaal

Gepubliceerd op: 13 april 2020 19:15

De maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de spreiding van het virus te voorkomen zijn ook van invloed op de gemeenteraad. De Rijksoverheid heeft raadsvergaderingen uitgesloten van het samenkomstverbod tot 1 juni. Voor ons als raad staat echter voorop dat we ook tot die tijd alle niet noodzakelijke vergaderingen uitstellen.

Vorige week heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk voor de gemeenteraad om aan digitale beraadslaging en besluitvorming te doen. De eerste digitale raadsvergadering van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek zal (naar verwachting) plaatsvinden op donderdagavond 16 april.

U kunt alle aankomende (digitale) openbare vergaderingen van de gemeenteraad - zoals gebruikelijk - live volgen via de website van de raad.

Wilt u inspreken tijdens een (digitale) raadsbijeenkomst? Neem dan voor meer informatie contact op met de griffie via griffie@oude-ijsselstreek.nl