Het begrotingsdebat op 2, 5 en 10 november

Gepubliceerd op: 18 november 2020 09:35

Op 2 en 5 november vond het debat plaats over de Programmabegroting 2021-2024. In de begroting beschrijft het college wat de plannen zijn voor het komende jaar, wat deze kosten en welke inkomsten ze verwacht. De behandeling van de begroting is voor de gemeenteraad één van de belangrijkste momenten in het raadsjaar.

Eerste termijn

Op 2 november vond de eerste termijn van de raad en het college plaatst. Tijdens deze vergadering hielden de fracties hun algemene politieke beschouwingen waarin zij hun visie hebben gegeven op de begroting. In verband met de corona-maatregelen was afgesproken dat 14 raadsleden fysiek bij deze vergadering aanwezig waren. De overige raadsleden volgden de vergadering digitaal. Ondanks de andere zaalindeling vond er een zeer levendig én uitvoerig debat plaats tussen de fracties. Omdat er zulke mooie gesprekken ontstonden gaf de raadsvoorzitter hier ook veel ruimte voor. Pas om 01.30 uur werd de vergadering geschorst.

Tweede termijn

Op 5 november vond de tweede termijn plaatst. Ook bij deze vergadering was weer slechts een deel van de raad fysiek aanwezig in de theaterzaal in de DRU en volgde de rest de vergadering vanuit thuis. Afgesproken was dat de vergadering voor de besluitvorming zou worden geschorst en digitaal zou worden heropend, zodat alle raadsleden digitaal over de stukken zouden kunnen stemmen. Ook in de tweede termijn werd er echter nog volop gedebatteerd en 'onderhandeld' over de ingediende moties en amendementen. Vanwege het late tijdstip is de vergadering daarom die avond nogmaals geschorst, waarmee de (digitale) stemming werd doorgeschoven naar de extra raadsvergadering op 10 november.

Besluitvorming & gezamenlijk amendement

Uiteindelijk vond pas op 11 november vroeg in de ochtend de digitale stemming plaats. De begroting is gewijzigd aangenomen met 19 stemmen en 4 tegen (VVD). Gewijzigd, omdat alle fracties gezamenlijk het amendement 'Werkbudgetten t.b.v. motie Versnellingsimpuls' hadden ingediend. Hiermee heeft de raad een extra €500.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de opgaves van de gemeente op het gebied van wonen, recreatie en toerisme.