Themapagina 'Graadmeter' Begroting 2024-2027

Gepubliceerd op: 01 november 2023 09:11

Het bespreken en vaststellen van de programmabegroting is één van de belangrijkste politieke momenten op de agenda van de gemeenteraad. In de begroting beschrijft het college wat de plannen zijn voor het komende jaar, wat deze kosten en welke inkomsten ze verwacht. Op deze pagina's geven onze 8 raadsfracties alvast een eerste reactie op de voorgestelde begroting. Op 6 en 9 november vindt het politieke debat hierover plaats in de raadszaal in de DRU.

Klik op het document hiernaast (of onderaan de pagina als u dit op uw mobiele telefoon bekijkt) om de volledige themapagina te bekijken!

Huishoudboekje van de gemeente
Op 29 september heeft het college van B&W de concept Programmabegroting 2024-2027 'Koers houden maakt Sterk!' aangeboden aan de gemeenteraad. De programmabegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. Het wordt daarom ook wel het huishoudboekje van de gemeente genoemd.

Wat staat er in de programmabegroting?
In deze begroting is er onder meer aandacht voor:
• Wonen
• Mobiliteit
• Huisvesting internationale werknemers, statushouders en vluchtelingen
• Energietransitie
• Onderwijshuisvesting
• Inclusief onderwijs
• Bestaanszekerheid
• Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland
• Vergroenen

Budgetrecht van de gemeenteraad
Het debat over de begroting is voor de gemeenteraad één van de belangrijkste gebeurtenissen in het raadsjaar. De raad heeft namelijk het budgetrecht. Dat betekent dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om financiële middelen beschikbaar te stellen. Door middel van de programmabegroting geeft de raad het college van B&W als het ware akkoord om geld uit te geven en geven zij daarnaast ook aan op welke wijze dat geld besteed moet worden.

Kijk mee op 6 en 9 november!
De vergadering over de programmabegroting is hét politieke hoogtepunt van het jaar. Tijdens deze vergadering spreken de politieke partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. Daarmee geven ze hun visie op de begroting die het college heeft voorgelegd. Tijdens deze vergadering worden er daarnaast meestal meerdere moties en amendementen door de fracties ingediend. Hiermee kunnen raadsleden voorstellen doen om het geld anders te besteden. Alle raadsleden zullen stemmen over de voorstellen én de uiteindelijke begroting.


De vergaderingen over de programmabegroting vinden plaats op:
• Maandag 6 november, vanaf 18.00 uur: eerste termijn (algemene beschouwingen)
• Donderdag 9 november, vanaf 18.00 uur: tweede termijn + besluitvorming

Beide vergaderingen vinden plaats in de Conferentiezaal op het DRU Industriepark in Ulft. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en hebben een publieke tribune. Daarnaast zijn de vergaderingen online live én achteraf te volgen via https://raad.oude-ijsselstreek.nl.

Wat vindt u van de programmabegroting?
De gemeenteraad wil graag horen wat inwoners vinden van de voorstellen waarover de raad besluit. Dat geldt natuurlijk ook voor een belangrijk stuk als de begroting! U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen. Zo kunt u een brief sturen naar de gemeenteraad of naar (één van) de afzonderlijke fracties of raadsleden. Ook kunt u natuurlijk gebruik maken van uw inspreekrecht. Meer weten over hoe u uw stem kunt laten horen? Kijk op https://raad.oude-ijsselstreek.nl/gemeenteraad/invloed-en-inspraak/ of neem contact op met de griffie.

 

Deze themapagina over de begroting verscheen op 1-11-2023 in het Gemeentenieuws in de Gelderse Post.