Vergaderen in de digitale raadszaal

Gepubliceerd op: 15 mei 2020 12:10

Fysiek vergaderen is door de maatregelen rondom het coronavirus voorlopig niet mogelijk. Daarom vergadert de gemeenteraad van Oude IJsselstreek digitaal. Vorige maand vonden de eerste raadsbijeenkomsten plaatst in de digitale raadszaal.

Landelijke wetgeving in verband met de bestrijding van het coronavirus maakt het mogelijk dat de gemeenteraad tijdelijk digitaal besluiten neemt. De raadsleden loggen in vanuit huis in een digitale vergaderzaal. De voorzitter kan in deze digitale raadzaal bepalen wie het woord krijgt.

Beeld en geluid

Burgemeester Otwin van Dijk en griffier Marco Looman waren als enige in het gemeentehuis in Gendringen aanwezig om te zorgen dat de vergadering (technisch) goed verliep. Na een succesvolle test waren er tijdens de raadsvergadering op donderdag 16 april helaas toch problemen met het beeld. Omdat je een openbare vergadering ook moet kunnen zien schorste Otwin van Dijk de vergadering. Gelukkig kon de raad de week daarop alweer in de herkansing en werd er twee keer succesvol vergadert in de digitale raadszaal.

Drie benoemingen

Tijdens deze eerste digitale vergaderingen stonden er maar liefst 3 benoemingen op de agenda. Jan Vesters werd geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor de SP. Jan Vesters vervangt Heini Peters, die met ziekteverlof is. Arend Kloosterman werd benoemt als voorzitter van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Deze commissie is de afgelopen periode 'slapend' geweest. Aan Kloosterman de taak om deze commissie - samen met de nog te benoemen overige leden - weer nieuw leven in te blazen. Als laatste werd Marieke Overduin benoemt en geïnstalleerd als wethouder.

Wat verandert er voor u?

Eigenlijk heel weinig. U kunt nog steeds alle openbare vergaderingen van de gemeenteraad live volgen (of achteraf terugkijken) via de website van de gemeenteraad raad.oudeijsselstreek.nl. Wilt u gebruik maken van uw inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie.