Wat doet de rekenkamercommissie?

Gepubliceerd op: 23 november 2022 09:11

Elke gemeente in Nederland heeft een rekenkamer(commissie).


Een rekenkamercommissie verricht onderzoek en doet aanbevelingen om de gemeente nog beter en efficiënter te laten functioneren. Met de rekenkamercommissie beschikt de gemeenteraad van Oude IJsselstreek over een waardevol instrument om zijn kaderstellende en controlerende taak beter uit te voeren.


Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?') en doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken.


Het werk van de rekenkamercommissie kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad.


Onlangs heeft de gemeenteraad Arend Kloosterman herbenoemd als voorzitter van de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek. In de vorige raadsperiode was hij ook voorzitter van de rekenkamercommissie die verder bestond uit raadsleden en fractieassistenten. Vanwege een nieuwe wet mogen zij binnenkort geen lid meer zijn van deze commissie. De rekenkamercommissie wordt daarom omgevormd naar een Rekenkamer die gaat bestaan uit drie externe leden met als voorzitter Arend Kloosterman. Kloosterman: "Na een inmiddels afgesloten loopbaan van 44 jaar als leidinggevende bij de politie wil ik graag een bijdrage blijven leveren aan de samenleving en dan vooral in de Achterhoek." Volgens Kloosterman is een rekenkamer geen afrekenkamer. Een rekenkamer houdt een spiegel voor, dat biedt de kans om beleid en uitvoering naar een hoger niveau te tillen. Zowel de raad, het college als de ambtenaren hebben daar iets aan en ook de inwoners van Oude IJsselstreek.

De rekenkamercommissie bepaalt zelf waarover zij onderzoek doet en hoe zij dat onderzoek gaat uitvoeren. U kunt een onderwerp voor onderzoek aandragen via: rekenkamer@oude-ijsselstreek.nl

 

Arend Kloosterman, voorzitter rekenkamercommissie 

Arend Kloosterman, voorzitter rekenkamercommissie Oude IJsselstreek

 

 

Dit artikel verscheen op 23-11-2022 in de Gelderse Post.