Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Raads- en commissievergaderingen vinden plaats in de Conferentiezaal van het DRU Industriepark aan de Hutteweg 24 in Ulft.

 

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u informatie over de bijeenkomsten van de gemeenteraad:

  • agenda's van raads- en commissievergaderingen en bijbehorende stukken
  • (video-)verslagen van deze vergaderingen
  • agenda's van raadsinformatiebijeenkomsten
  • besluiten van de gemeenteraad

Onderaan deze pagina staan de meest recente en aanstaande vergaderingen. Onder de knop 'vergaderingen' vindt u per orgaan alle vergaderingen en bijbehorende informatie.

U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie. In het uitgebreide zoekscherm kunt u op trefwoord, vergaderdatum, bestuursorgaan of type document zoeken.

Installeer de RaadsApp op uw iPad

Met de app van GO| raadsinformatie kunt u de raadsinformatie van de gemeenteraad van Oude IJsselstreek raadplegen. In deze App treft u openbare informatie aan, zoals o.a. vergaderdocumenten, agenda's, audio- en video(verslagen), besluitenlijsten, moties, amendementen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken.

Volg Gemeenteraad Oude IJsselstreek op Twitter

De tweets van @RaadOudeIJssel worden verzorgd rondom raadsbijeenkomsten door de raadsgriffie. Zie ook algemene tweets van de gemeente via @Gem_OIJ