Commissies

De gemeente Oude IJsselstreek kent de volgende commissies:

Algemene zaken Financiƫn en Economie (AFE)*
Fysieke Leefomgeving (FL)*
Maatschappelijke ontwikkeling (MO)*
Agendacommissie
Presidium
Rekenkamercommissie

Raadsprojectcommissie(s)

De raad kan de behandeling van een majeur beleidsonderwerp, waarover de raad een besluit zal nemen, waaronder een burgerinitiatief kan zijn begrepen, ter voorbereiding van besluitvorming doen voorbereiden in een raadsproject door een raadsprojectcommissie. De raad benoemt een projectcommissie en bepaalt het onderwerp van het raadsproject. Op dit moment is er geen raadsprojectcommissie ingesteld.

* Taken van de raadscommissies AFE, FL en MO:

  1. brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;
  2. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;
  3. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen bedoeld onder a;
  4. kan opiniƫrende discussies en expertmeetings houden.