Griffie

Griffie

Reglement van Orde

Artikel 4. De griffier 

  1. De griffier is aanwezig in raadsvergaderingen en vergaderingen van het presidium en kan aanwezig zijn in raadscommissievergaderingen.

  2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad aangewezen plaatsvervanger.

  3. De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan beraadslagingen in raadsvergaderingen deelnemen.

Leden

Foto van Marco Looman Marco Looman (Griffier)
Foto van Maaike Piscaer Maaike Piscaer (Raadsadviseur)
Foto van Dorien de Keyzer Dorien de Keyzer (Raadsadviseur)
Foto van José Vos-Roes José Vos-Roes (Raadsondersteuner)