Overzicht Ingekomen stukken

Op grond van privacy overwegingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden ingekomen stukken van natuurlijke personen niet openbaar gepubliceerd.

De lijst met ingekomen stukken per behandel-raads-vergadering staat bovenaan.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (56)

download

Exporteren naar

PDF Excel

20-178 College - memo evaluatie verlaging rentetarieven Stadsbank

20-178-College-memo-evaluatie-verlaging-rentetarieven-Stadsbank.pdf PDF, 116.15 KB

Metadata

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

20-175 VNG - ledenbrief coronacrisis update nummer 6

20-175-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nummer-6.pdf PDF, 166.78 KB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2020
Laatst gewijzigd
28-04-2020 09:34
Zichtbaarheid
Openbaar

20-173 Fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld - vragen proces RES en SV Windenergie

20-173-Fractie-Lokaal-Belang-gemeente-Barneveld-vragen-proces-RES-en-SV-Windenergie.pdf PDF, 733.02 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2020
Laatst gewijzigd
24-04-2020 11:57
Zichtbaarheid
Openbaar

20-172 Stuurgroep samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek - 2de halfjaarrapportage West Achterhoek 2019

20-172-Stuurgroep-samenwerking-Bedrijventerreinen-West-Achterhoek-2de-halfjaarrapportage-West-Achterhoek-2019.pdf PDF, 512.54 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2020
Laatst gewijzigd
24-04-2020 11:57
Zichtbaarheid
Openbaar

20-171 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst - oproep laat de jeugd weer buiten kunst maken

20-171-Landelijk-Kennisinstituut-Cultuureducatie-en-Amateurkunst-oproep-laat-de-jeugd-weer-buiten-kunst-maken.pdf PDF, 96.07 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2020
Laatst gewijzigd
24-04-2020 11:57
Zichtbaarheid
Openbaar

20-169 College - Memo afhandeling motie Gemeenschappelijke Regelingen

20-169-College-Memo-afhandeling-motie-Gemeenschappelijke-Regelingen.pdf PDF, 81.39 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2020
Laatst gewijzigd
24-04-2020 11:57
Zichtbaarheid
Openbaar

20-168a College - Memo kaderbrief programmabegroting 2021 Regio Achterhoek

20-168a-College-Memo-kaderbrief-programmabegroting-2021-Regio-Achterhoek.pdf PDF, 77.3 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2020
Laatst gewijzigd
24-04-2020 11:57
Zichtbaarheid
Openbaar

OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN raad 23-4-2020

OVERZICHT-INGEKOMEN-STUKKEN-raad-23-4-2020.pdf PDF, 291.37 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2020
Laatst gewijzigd
22-04-2020 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

20-167 Cultuur en Erfgoedpacten Gelderland - Afschrift brief aan Gedeputeerde P. Drenth coronaschade Gelderse culturele instellngen

20-165 VNG - _ledenbrief_coronacrisis-update-nr-5 17 april

20-165-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nr-5-17-april.pdf PDF, 158.99 KB

Metadata

Publicatie datum
20-04-2020
Laatst gewijzigd
20-04-2020 11:24
Zichtbaarheid
Openbaar