Thema's

Thema dossiers:

Thema-overzicht

Hoofdthema's

Thema-overzicht
(In)formatie coalitievorming 2018
2
(in)formatie coalitievorming 2022
Almende College
51
7
Bestuursopdracht WMO
8
2
Burgervisitatie
4
3
Coronacrisis
30
Energietransitie
6
11
Kapstokstukken per programma
2
Kapstokstukken per programma 2022-2026
Kwaliteitsslag in het Sociaal Domein om binnen de financiƫle kaders te komen
26
9
Laborijn
37
Omgevingswet
5
9
Programma 1.1 Vergroenen
2
Programma 1.2 Energietransitie
2
Programma 1.3 Bouwen en Wonen - (Versnelling) woningbouw
16
4
Programma 1.4 Landschapspark Oude IJssel en DRU Industriepark
4
9
Programma 1.5 Vitaal buitengebied
Programma 1.6 Grondstoffen en circulariteit
2
Programma 1.7 Omgevingsagenda Oost
Programma 2.1 Gezond leven
3
Programma 2.2 Meedoen
2
Programma 2.3 De bedoeling
1
Programma 3.1 Impulsprogramma economie en wonen
1
Programma 3.2 Bevorderen recreatie en toerisme
Programma 3.3 Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen
2
Programma 3.4 Aantrekkelijke winkelkernen
1
Programma 3.5 Toekomstbestendig agrarisch bedrijfsleven
Programma 3.6 Gelijke kansen voor iedereen
1
Programma 3.7 Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen - IKC vorming
2
Programma 3.8 Samen komen we verder
Programma 4.1 Anders en beter monitoren
1
Programma 4.2 Doorontwikkelen dienstverlening
Programma 5.1 Interne beheersing
Programma 5.2 Goede informatievoorziening
1
Programma 5.3 Wet open overheid (Woo)
Programma 5.4 Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken
1
Programma 5.5 Communicatie en Participatie
Programma 5.6 Formatie
Programma 5.7 Inclusief werkgeverschap
Samenwerkingsdualisme
5
Toekomstvisie
15
12
meer minder

Laatst bijgewerkt