Thema's

Thema dossiers:

Thema-overzicht

Hoofdthema's

Thema-overzicht
(In)formatie coalitievorming 2018
2
(in)formatie coalitievorming 2022
Almende College
51
7
Bestuursopdracht WMO
8
2
Burgervisitatie 2014
4
3
Coronacrisis 2020-2021
30
Energietransitie
6
11
Financiële stukken
2
3
Kapstokstukken per programma 2018-2022
2
Kapstokstukken per programma 2022-2026
2
Kwaliteitsslag in het Sociaal Domein om binnen de financiële kaders te komen
26
9
Laborijn
37
Omgevingswet
14
17
Programma 2023 1.1 Vergroenen
2
Programma 2023 1.2 Energietransitie
2
Programma 2023 1.3 Bouwen en Wonen - (Versnelling) woningbouw
16
4
Programma 2023 1.4 Landschapspark Oude IJssel en DRU Industriepark
4
9
Programma 2023 1.5 Vitaal buitengebied
Programma 2023 1.6 Grondstoffen en circulariteit
2
Programma 2023 1.7 Omgevingsagenda Oost
Programma 2023 2.1 Gezond leven
4
Programma 2023 2.2 Meedoen
2
Programma 2023 2.3 De bedoeling
1
Programma 2023 3.1 Impulsprogramma economie en wonen
1
Programma 2023 3.2 Bevorderen recreatie en toerisme
Programma 2023 3.3 Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen
2
Programma 2023 3.4 Aantrekkelijke winkelkernen
1
Programma 2023 3.5 Toekomstbestendig agrarisch bedrijfsleven
Programma 2023 3.6 Gelijke kansen voor iedereen
1
Programma 2023 3.7 Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen - IKC vorming
3
Programma 2023 3.8 Samen komen we verder
2
Programma 2023 4.1 Anders en beter monitoren
1
Programma 2023 4.2 Doorontwikkelen dienstverlening
Programma 2023 5.1 Interne beheersing
Programma 2023 5.2 Goede informatievoorziening
1
Programma 2023 5.3 Wet open overheid (Woo)
Programma 2023 5.4 Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken
1
Programma 2023 5.5 Communicatie en Participatie
Programma 2023 5.6 Formatie
Programma 2023 5.7 Inclusief werkgeverschap
Programma 2024 1.1 Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid
2
Programma 2024 1.2 Een afvalvrije gemeente
Programma 2024 1.3 Een thuis voor iedereen
7
Programma 2024 1.4 Een vitaal buitengebied
1
Programma 2024 1.5 Klimaatadaptieve groene kernen
Programma 2024 1.6 Minder energie verbruiken, meer duurzame energie opwekken
1
Programma 2024 2.1 Inwoners ervaren een positieve gezondheid
2
Programma 2024 2.2 Integrale aanpak Zorg en Veiligheid
Programma 2024 2.3 Wonen doe je thuis
Programma 2024 2.4 Groter bereik minimabeleid
Programma 2024 2.5 Participeren voor iedereen
Programma 2024 3.1 Versterken van duurzame economische ontwikkelingen
2
Programma 2024 3.10 De gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen
Programma 2024 3.11 Samenwerken met Duitsland
Programma 2024 3.2 Versterken van compacte, toegankelijke en groene winkelcentra
Programma 2024 3.3 Versterken van de agrarische sector
Programma 2024 3.4 Versterken van de (toekomstbestendigheid van de) industrie
1
Programma 2024 3.5 Versterken van onderscheidend toeristisch recreatief aanbod
1
Programma 2024 3.6 Cultuureducatie bevorderen in het primair en voortgezet onderwijs
Programma 2024 3.7 Gelijke onderwijskansen bieden voor iedere jeugdige
Programma 2024 3.8 Duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting
1
Programma 2024 3.9 Vluchtelingen opvangen
Programma 2024 4.1 Bereikbaarheid en persoonlijke dienstverlening
Programma 2024 4.2 Aanpak ondermijning
Programma 2024 5.1 We zijn een inclusieve werkgever
Programma 2024 5.2 Vergroten(cyber-)bewustzijn en weerbaarheid inwoners, organisatie en gemeente
Programma 2024 5.3 Een betrouwbare gemeente
Programma 2024 5.4 Versterken interne beheersing
Programma 2024 5.5 Datagedreven werken om beter onderbouwd keuzes te maken
Programma 2024 5.6 Een toekomstbestendig en toegankelijk gemeentehuis
1
Programma 2024 5.7 Publiceren Woo-informatie (Wet open overheid)
Samenwerkingsdualisme
5
Toekomstvisie
15
12
meer minder

Laatst bijgewerkt