Thema's

Thema dossiers:

Thema-overzicht

Hoofdthema's

Thema-overzicht
(In)formatie coalitievorming 2018
2
(in)formatie coalitievorming 2022
Almende College
51
7
Bestuursopdracht WMO
8
2
Burgervisitatie
4
3
Coronacrisis
30
Energietransitie
6
11
Kapstokstukken per programma
2
Kapstokstukken per programma 2022-2026
Kwaliteitsslag in het Sociaal Domein om binnen de financiƫle kaders te komen
26
9
Laborijn
37
Omgevingswet
5
9
Programma 1.1 Vergroenen
2
Programma 1.2 Energietransitie
2
Programma 1.3 Bouwen en Wonen - (Versnelling) woningbouw
16
4
Programma 1.4 Landschapspark Oude IJssel en DRU Industriepark
4
8
Programma 1.5 Vitaal buitengebied
Programma 1.6 Grondstoffen en circulariteit
Programma 1.7 Omgevingsagenda Oost
Programma 2.1 Gezond leven
1
Programma 2.2 Meedoen
Programma 2.3 De bedoeling
1
Programma 3.1 Impulsprogramma economie en wonen
Programma 3.2 Bevorderen recreatie en toerisme
Programma 3.3 Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen
2
Programma 3.4 Aantrekkelijke winkelkernen
1
Programma 3.5 Toekomstbestendig agrarisch bedrijfsleven
Programma 3.6 Gelijke kansen voor iedereen
1
Programma 3.7 Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen - IKC vorming
2
Programma 3.8 Samen komen we verder
Programma 4.1 Anders en beter monitoren
Programma 4.2 Doorontwikkelen dienstverlening
Programma 5.1 Interne beheersing
Programma 5.2 Goede informatievoorziening
Programma 5.3 Wet open overheid (Woo)
Programma 5.4 Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken
1
Programma 5.5 Communicatie en Participatie
Programma 5.6 Formatie
Programma 5.7 Inclusief werkgeverschap
Samenwerkingsdualisme
5
Toekomstvisie
15
12
meer minder

Laatst bijgewerkt