Toekomstvisie

Themadossier omtrent de omgevingsvisie, omgevingswet, toekomstvisie en democratic challenge

Voor algemene informatie over de omgevingswet en de omgevingsvisie, kijk in de digitale leeromgeving