Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadscommissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE)
Datum: 24-06-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: A.H.M. Menke
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
0
0
1
0
3
3
1
0
0
Algemene bijlage
Coalitieprogramma 2018-2022 Oude IJsselstreek (pdf, 6 MB)
deel 1 - Technische beantwoording vragen Raads info Bijeenkomst 06 juni 2019 (pdf, 372.5 kB)
deel 2b - Technische beantwoording vragen Raads info Bijeenkomst 06 juni 2019 (pdf, 484.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage