Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadscommissie gecombineerd
Datum: 19-06-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
Voorzitter: G.W. Schieven
Griffier: M.M.J. Piscaer, commissiegriffier
0
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
Algemene bijlage
Coalitieprogramma 2018-2022 Oude IJsselstreek (pdf, 6 MB)
deel 1 - Technische beantwoording vragen Raads info Bijeenkomst 06 juni 2019 (pdf, 372.5 kB)
190619 Erratum bij jaarrekening 2018 (pdf, 147.8 kB)
deel 2b - Technische beantwoording vragen Raads info Bijeenkomst 06 juni 2019 (pdf, 484.5 kB)
Bespreekpunten commissievergadering 19 juni (MO FL) en 24 juni (AFE) (pdf, 73.9 kB)
Beantwoording techische vragen fractie SP t.b.v. .cie MO 19-6-2019 (pdf, 80.6 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage