VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 12-12-2019 20:00 uur


DRU Cultuurfabriek - Conferentiezaal
0
0
Voorzitter: O.E.T. van Dijk
Griffier: M.B.J. Looman, griffier
3
5
3
13
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage