Gemeenteraad op bezoek bij Agro-innovatiecentrum De Marke

Gepubliceerd op: 05 juli 2023 09:07

Op vrijdag 23 juni ging de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op raadsexcursie naar Agro-innovatiecentrum De Marke. Hier leerden ze over de bedrijfsvoering van De Marke, die gericht is op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht. Daarnaast kreeg men een rondleiding over het terrein. Al met al was het een hele leerzame en interessante middag!


Agro-innovatiecentrum De Marke is een melkveeproefbedrijf in het Gelderse Hengelo voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Samen met boeren en andere partners werken ze aan kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. De Marke maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Er zijn vier programmalijnen voor onderzoek: kringloop, natuur, klimaat en precisielandbouw. Het melkveebedrijf produceert zo'n 800.000 kg melk met behulp van 80 melkkoeien.


Er worden proefvelden ingezet om te zoeken naar oplossingen voor een betere bodemkwaliteit, mineralenbenutting en klimaatverandering. Denk hierbij aan proeven zoals zandgrond verrijken met klei, inzet van diverse compostsoorten en ondergrondse irrigatie. Verder zijn er 45 zonnepanelen aanwezig om duurzame energie op te wekken en wordt er gebruik gemaakt van een melkrobot (voor de kenner: een GEA MIOne twee-box automatisch melksysteem).


De gemeenteraad heeft een hele leerzame en interessante middag gehad bij De Marke. Er werden volop vragen gesteld en er hing een ontspannen, gezellige sfeer. De raad kan zo met een goed gevoel het zomerreces in!

Raadswerkdag De Marke 23 juni 2023 - 2

Raadswerkdag De Marke 23 juni 2023 - 5

Raadwerkdag De Marke 23 juni 2023 - 3

Raadswerkdag De Marke 23 juni 2023 - 6

Raadswerkdag De Marke 23 juni 2023 - 4


Dit artikel verscheen op 5 juli 2023 in de Gelderse Post.