Themapagina 'Graadmeter' Voorjaarsnota 2024

Gepubliceerd op: 28 juni 2023 09:06

Het bespreken en vaststellen van de Voorjaarsnota is één van de belangrijkste politieke momenten op de agenda van de gemeenteraad. In de Voorjaarsnota staat hoe de gemeente de politieke wensen, ambities en ontwikkelingen kan realiseren binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Op donderdagavond 29 juni vindt hierover het debat en de besluitvorming plaats. Op de volgende pagina's geven onze 8 raadsfracties alvast een eerste reactie op de voorgestelde Voorjaarsnota.

 

Waarover gaat de Voorjaarsnota?

Het college van B&W heeft de Voorjaarsnota 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 29 juni neemt de raad hierover een besluit. Meestal bevat de Voorjaarsnota de belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord.
Zo is er in deze Voorjaarsnota onder andere aandacht voor:
• Voortvarend oppakken van woningbouw
• Veiligheid, economie en toerisme
• Armoedebestrijding
• Aanpak droogte en vermindering afvalstromen
• Inclusie en onderwijs
• Zorg voor hen die dat nodig hebben

 

Kijk op 29 juni live mee!
Benieuwd naar het debat tussen de fracties? Volg dan vanaf 18.00 uur live de vergadering. U kunt hier fysiek bij aanwezig zijn op de publieke tribune, in de Conferentiezaal van de DRU. Liever vanaf de bank meekijken? U vindt de livestream op https://raad.oude-ijsselstreek.nl/

 

U vindt de volledige themapagina over de Voorjaarsnota 2024 hiernaast. Deze pagina verscheen op 28 juni 2023 in de Gelderse Post.