Wat is de rol van de raad in besluitvorming?

Gepubliceerd op: 22 april 2021 19:04

Het college van B&W bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Deze voorstellen bespreekt de raad eerst in een commissievergadering. In deze vergadering kijkt de raad of er voldoende informatie is om in de volgende besluitvormende raadsvergadering over dat voorstel een besluit te nemen.

In de besluitvormende raadsvergadering wordt door de raadsleden 'voor' of 'tegen' het voorstel gestemd. Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid 'tegen' dan is het voorstel verworpen.

 

Rol raad besluitvorming