Invloed en inspraak

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Of wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? Op deze manieren kunt u uw stem laten horen:

Inspreken of samenspraak
De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover de raad besluit. Burgers of vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en organisaties kunnen daarom spreektijd verkrijgen voor informatie aan, samenspraak met of inspraak tot een raadscommissie. Tijdens de raadsvergadering is het in principe niet meer mogelijk om in te spreken.

Inspreken kan op 2 manier:

  1. Uw onderwerp staat op de agenda:
    U kunt inspreken voor de meeste onderwerpen die op de agenda staan van een commissievergadering. Als inspreker heeft u maximaal 5 minuten inspreektijd. De voorzitter geeft u het woord en na uw bijdrage kunnen de raadsleden u vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers aan de vergadering. Heeft u samenspraak aangevraagd? Dan kan - indien de voorzitter dat toestaat - wel discussie worden gevoerd.

  2. Uw onderwerp staat niet op de agenda:
    Bij aanvragen voor spreektijd over onderwerpen die niet geagendeerd zijn bepaalt de agendacommissie wanneer de spreektijd wordt ingepland. De spreektijd zal worden gepland op een tijdig en nuttig moment uit oogpunt van de procedures rond het aangevraagde onderwerp

Wanneer u gebruik wilt maken van uw inspreekrecht dient u zich vooraf te melden bij de griffie.

Online burgerpanel ‘Oude IJsselstreek spreekt’ en ‘Achterhoek spreekt!’
Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven over een bepaald thema. De gemeente Oude IJsselstreek wil per jaar 3 tot 5 onderzoeken houden. Het invullen van een enquête neemt maximaal 15 minuten in beslag. U kunt u aanmelden voor ons inwonerpanel via oudeijsselstreekspreekt.nl.

Naast het gemeentepanel is er ook een regionaal inwonerpanel ‘Achterhoek Spreekt’. U kunt zich inschrijven voor beide panels. Meer weten? kijk dan op achterhoekspreekt.nl

Contact met de raad
Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met een raadslid, fractie of de gehele raad.
De contactgegevens van alle afzonderlijke raadsleden en fracties vindt u in ons smoelenboek. Wanneer u een email naar de gehele raad wilt sturen kunt u deze richten aan de griffie.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over hoe u invloed kunt uitoefenen op de gemeenteraad? Neem dan contact op met griffie.