Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van raadscommissies, de raadsvoorzitter en één raadslid per fractie die anders niet vertegenwoordigd is. De agendacommissie heeft als taak het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s voor raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen. Daarnaast stelt zij de vergadercyclus van de raad en van de raadscommissies vast.

De samenstelling van de agendacommissie vindt u hier