André Wikkerink

Fractieassistent Actief sinds 02 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer agrarische sector (bezoldigd)

Bestuurslid LTO Oost Achterhoek (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 02 jun. 2022 Fractieassistent, Dorp en Platteland Beweging (DePB)
  • Actief sinds 02 jun. 2022 Reserve-commissielid, Commissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE)
  • Actief sinds 02 jun. 2022 Reserve-commissielid, Commissie Fysieke Leefomgeving (FL)
  • Actief sinds 02 jun. 2022 Reserve-commissielid, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens