Dorien de Keyzer

Dorien de Keyzer

Foto van Dorien de Keyzer

Contact informatie

Logo van Griffie
Fractie: Griffie Periode: van: 1 december 2017 tot: Functie: Raadsadviseur
Logo van Commissie Fysieke Leefomgeving (FL)
Commissie: Commissie Fysieke Leefomgeving (FL) Periode: van: 1 december 2017 tot: Functie: Griffier
Logo van Rekenkamercommissie
Commissie: Rekenkamercommissie Periode: van: 21 april 2020 tot: Functie: Griffier

2e plaatsvervangend raadsgriffier

tel: 0315 - 292 460