Emilia Peters

Naam: Emilia Peters

Raadsadviseur, Griffie
Ambtelijk secretaris, Rekenkamer
Griffier, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Raadsadviseur Actief sinds 01 apr. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 01 apr. 2022 Raadsadviseur, Griffie
  • Actief sinds 01 nov. 2023 Ambtelijk secretaris, Rekenkamer
  • Actief sinds 01 apr. 2022 Griffier, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

2023

  • 01 apr. 2022 - 01 nov. 2023 Ambtelijk secretaris, Rekenkamercommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens